English

Гмуркане с акули

Подводните дейности варират от изследване на кораловите рифове до гмуркане в пещери и изследване на корабокрушения. Гмуркането с акули, като една от най-екстремните форми на