English

Кой може да тренира степ аеробика?

Важно. Всеки, който няма противопоказания, може да прави степ аеробика. За да се избегнат усложнения и във връзка с високата интензивност на тренировките, се препоръчва